10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி தெற்கு வீரபத்திரர் ஆலயத்திற்கு புதிய திருமஞ்சம் இன்று வெள்ளோட்டம்

0 Comments

Leave A Reply