newneervely.com, நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

[:ta]”நீர்வேலி நண்பர்கள் ”கனடாவில் ஒன்றுகூடல்…[:]

[:ta]”நீர்வேலி நண்பர்கள் ” எனும் பெயரில் கனடாவில் வதியும் எமது ஊரின் இளைஞர்கள் 05.08.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை  ஒன்றுகூடல் ஒன்றினை நடாத்தி இருக்கின்றனர்.

[:]

0 Comments