10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினர் தமது கிளைச்சங்கத்தினருக்கு விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளனர்

0 Comments

Leave A Reply