10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினர் வாழ்த்து

Congratulations!!!! NewNeervely.Com

Congratulations NewNeervely.com on your 7th Anniversary. You continue to do an astonishing job at covering Neervely related events and news. Neervelians around the world use your website regularly to stay updated on all things Neerverly related. Kudos to Team NewNeervely.Com. You have been consistently improving the website and its contents while maintaining quality. Your sincerity and dedication to our Neervely community is exceptional.
We sincerely appreciate everything you do for the people of Neervely and we wish you success in all your endeavors.

Best Wishes!!

Neervely Welfare Association – Canada

P. Jegan President

NewNeervely7thAnniversary

 

0 Comments

Leave A Reply