10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினர் நடாத்திய போட்டிப்பரீட்சை

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினர் 08.12.2019 அன்று நீர்வேலியை தாயகமாகக் கொண்ட சிறுவர்களுக்கு நடாத்திய போட்டிப்பரீட்சை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
0 Comments

Leave A Reply