10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா -அமைப்பினர் மாணவர்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா -அமைப்பினர் கரந்தன் இராாமுப்பிள்ளையில் கல்வி கற்கும் வசதி குறைந்த மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கினார்கள்.

 0 Comments