10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய நீர்வேலிக்கிளையின் கூட்டம் (11.08.2014)நடைபெற்றது

Logoநீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய நீர்வேலிக் கிளைச்சங்கத்தின் கூட்டம் 11.08.2014 திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது.நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு.மா.திருவாசகம் இதில் கலந்து சிறப்பித்தார்.IMG_1899

0 Comments

Leave A Reply