10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய நீர்வேலிக்கிளையின் கூட்டம் (11.08.2014)நடைபெற்றது

Logoநீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய நீர்வேலிக் கிளைச்சங்கத்தின் கூட்டம் 11.08.2014 திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது.நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு.மா.திருவாசகம் இதில் கலந்து சிறப்பித்தார்.IMG_1899

0 Comments

Leave A Reply