10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரிச் சங்கம் கனடா அமைப்பினரின் ஏற்பாட்டில் பாலர்பகல்விடுதியில் அதிபர் திரு.பத்மநாதன் அவர்களுக்கு பாராட்டு

0 Comments

Leave A Reply