10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி நலன்புரி சங்கம் கனடா வருடம் தோறும் நடாத்தும் மழலைகளுக்கான பரீட்சை

நீர்வேலி நலன்புரி சங்கம் கனடா வருடம் தோறும் நடாத்தும் மழலைகளுக்கான பரீட்சை DECEMBER – 20 ம் திகதி கனடாவில் (Sunday) 9.00 AM -12:30 PM நடைபெற உள்ளது. அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் Location: JC’s Banquet Hall 1686 Ellesmere Rd, Toronto, ON, M1H 2V5, Canada.தொடர்புகொள்ளுங்கள். Srinathan: 416-618-7435 ஜெகன் : 416 999 8411 email- president@neervely.ca , secretary@neervely.ca

0 Comments

Leave A Reply