10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலியில் தயாரிக்கப்பட்ட ”துடிப்பு” குறும்படம்- எமது இணையத்தளத்தின் ஓராண்டு நிறைவுக்கான சிறப்பு வெளியிடு

1 Comment

  1. Congratulations to raj and Sasi. Nice project. Well done.

Leave A Reply