10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலையில் அதிபர், ஆசிரியர்,மற்றும் கல்விசாரா ஊழியரின் நிதி அன்பளிபப்பு மூலம்1200/= பெறுமதியான உலர்உணவுப் பொதிகள் வழங்கப்டுகின்றன.

0 Comments