10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலையில் அதிபர், ஆசிரியர்,மற்றும் கல்விசாரா ஊழியரின் நிதி அன்பளிபப்பு மூலம்1200/= பெறுமதியான உலர்உணவுப் பொதிகள் வழங்கப்டுகின்றன.

0 Comments

Leave A Reply