10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலை வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி

யாழ்/நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலை வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி-30.01.2020 பிரதம விருந்தினரக கெளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்க ஐன் இராமநாதன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்-(photos-Sajan)

0 Comments