10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி வடக்கு குறுக்கு வீதி காப்பற் வீதியாக மாற்றுவதற்கான முயற்சி

நீர்வேலி வடக்கு குறுக்கு வீதி காப்பற் வீதியாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கையினை நீர்வேலி வடக்கினைச் சேர்ந்தவர்கள் மேற்கொண்டுவருகின்றார்கள். தற்போது பெய்து வரும் பருவ மழையில் நீர்வேலி குறுக்கு வீதி மிகமோசமாக காட்சியளிக்கின்றது. விரைவில் மக்கள் பயனிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கவேண்டும் என்பது அனைவரதும் ஆவலாக உள்ளது.


0 Comments

Leave A Reply