10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி வாழைக்குலைச்சங்க அங்கத்தவர்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி வாழைக்குலைச்சங்க அங்கத்தவர்கள் 629 பேருக்கும் தலா 2500 ரூபா பெறுமதியான உணவுப்பொருட்கள் (10 kg அரிசி 10 kg மா 5 kg சீனி)வழங்கப்பட்டுள்ளது.மொத்தமாக 15 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நிதி இதற்கு செலவிடப்பட்டுள்ளது. காலத்தின் தேவையறிந்து செயற்பட்ட நீர்வேலி வாழைக்குலைச்சங்க நிர்வாகத்தினர்களை பாராட்டுகின்றோம். உங்கள் உதவிகள் நீர்வேலியின் பல பகுதிகளுக்கும் கிடைக்கவேண்டும்.

0 Comments

Leave A Reply