10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வைக்கந்தனில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆயத்தவேலைகள் வேகமாக நடைபெறுகின்றன.

0 Comments

Leave A Reply