10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வைக்கந்தனில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆயத்தவேலைகள் வேகமாக நடைபெறுகின்றன.

0 Comments