10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கதிரைவாடகை

  • கதிரை வாடகை -(கரந்தன் வீதி)சிவசங்கர பண்டிதர் வாசிகசாலையில் உள்ளது.

 

  • பந்தல் காரர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்