10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

பந்தல்சேவை

பந்தல்சேவை

  • செட்டியார் – கிரி -திருமுருகன் திருமணமண்டபம் கரந்தன் வீதி நீர்வேலி  077 6624593

 

  • ராஜ்மணி பந்தல் சேவை – குறுக்கு றோட் நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி

 

  • அருள்முருகன் பந்தல் சேவை- தம்போத்து – செம்பாட்டுப்பிள்ளையார் கோவிலடிக்கு பின் புறம்

 

  • காமாட்சியம்பாள் கோவில் பந்தல் சேவை- கோவிலடியில் விசாரித்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.