10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

ரியூசன்

  • ஜடியல் கல்வி நிலையம் நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி

தரம் 6 முதல் O/L , A/Lகலை வர்த்தகம் வரை கற்பிக்கப்படுகிறது.

 

  • C.T.C Tuition Cent re கரந்தன் வீதி நீர்வேலி தெற்கு நீர்வேலி