10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

ரியூசன்

  • ஜடியல் கல்வி நிலையம் நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி

தரம் 6 முதல் O/L , A/Lகலை வர்த்தகம் வரை கற்பிக்கப்படுகிறது.

 

  • C.T.C Tuition Cent re கரந்தன் வீதி நீர்வேலி தெற்கு நீர்வேலி