10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

வாஸ்த்துசாஸ்த்திரம்

  • தேவி அக்கா – வாய்க்காற்தரவைப்பிள்ளையார் ஒழுங்கை நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி.காலை 8 மணிக்கு முன் .