10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

பழைய தபாற் கந்தோர் ஒழுங்கை புனரமைத்தல்

நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி அருகாமையில் உள்ள பழைய தபாற் கந்தோர் ஒழுங்கை புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.கௌரவ அங்கஜன் இராமநாதனின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் மேற்படி பழைய தபாற் கந்தோர் ஒழுங்கை தார் இடப்படும் பணி இடம்பெற்றுவருகின்றது.

0 Comments

Leave A Reply