newneervely.com, நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

[:ta]பழைய நினைவுகளை- மீட்டல் 1[:]

[:ta]அத்தியார் இந்துக்கல்லூரிக்கு கணனி தேவை என அறிந்து எமது இணையம் மேற்கொண்ட முயற்சியின் பலனாக முதலாவது கணனி  28.11.2017 இல் வழங்கப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட படம்.

[:]

0 Comments