10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

பாலர்பகல்விடுதியில் நவராத்திரி விழா தொடக்க நாள் நிகழ்வுகள்

 பாலர்பகல்விடுதியினதும் முன்பள்ளியினதும் நவராத்திரி விழா தொடக்க நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது.

0 Comments