10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

பாலர்பகல்விடுதியில் நவராத்திரி விழா தொடக்க நாள் நிகழ்வுகள்

 பாலர்பகல்விடுதியினதும் முன்பள்ளியினதும் நவராத்திரி விழா தொடக்க நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது.

0 Comments

Leave A Reply