newneervely.com, நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

பாலர்பகல்விடுதி – பங்குனிமாத உணவு அன்பளிப்பு செய்தோர்

பாலர் பகல்விடுதியின் பங்குனி மாத உணவு அன்பளிப்பு செய்தவர்கள் விபரம் வருமாறு

02.03.2016 அமரர் இ.மாலினிதேவி – 3000 ரூபா -நினைவுதினம் -தகவல் குடும்பத்தினர்

07.03.2016 செல்வன் மிஞ்ஞயன் கயன் – 5000 ரூபா -பிறந்ததினம் -தகவல் பேரன் துரையப்பா கனடா

10.03.2016 செல்வி கிருபா பாரதி -3000 ரூபா -பிறந்ததினம் -தகவல் -சி.கிருபானந்தன் அவுஸ்ரேலியா

16.03.2016 செல்வி ரவீந்திரன் ரூபிகா -3000 ரூபா -பிறந்ததினம் -தகவல்-தகவல் குடும்பத்தினர் (London)

18.03.2016 அமரர் ஐ.இரவிதாசன் -நினைவுதினம் -பொருள் -தகவல் குடும்பத்தினர் (London)

21.03.2016 செல்வன் சுபேஸ் விதுரன் -3000 ரூபா-பிறந்ததினம் -தகவல் குடும்பத்தினர் (London)

23.03.2016 அமரர் த.மயில்வாகனம் -3000 ரூபா-நினைவுதினம்-தகவல் குடும்பத்தினர்

24.03.2016 திரு.செ.செல்வநாதன் (London) -3000 ரூபா-பிறந்ததினம் –          தகவல் குடும்பத்தினர் (London)

24.03.2016 அமரர் ஐ.கணேசலிங்கம்  -பொருள் -நினைவுதினம்-தகவல் சகோதரி லதா

28.03.2016 செல்வி விக்கி விஜித் -3000 ரூபா -பிறந்ததினம் -தகவல்-தகவல் குடும்பத்தினர்

0 Comments