10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

பாலர் பகல்விடுதி மாணவர்களின் ஆக்கங்கள்

2 Comments

  1. Excellent work by the kids and of course by the teachers, very impressive! There are lot of people who worked extremely hard to put Paalar Nilayam back on track.In particular, Mr Thiruvasagam, Mr Subeshkumar and Mr Selvanathan deserve high praise for their tireless effort.

Leave A Reply