10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

பிரம்மஸ்ரீ தியாகராஜ குருக்களுக்கு வலம்புரி-பத்திரிகை விருது

“நீர்வைமணி” கு.தியாகராஜக்குருக்கள் அவர்களுக்கு அவரது எழுத்துப்பணியை பாராட்டி, வலம்புரி நாளிதழின் 20 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் (20.12.2019) உயர் கௌரவ விருது வழங்கப்பட்டது. வாழ்த்துக்கள்

0 Comments