10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் 10 மாணவர்கள் சித்தி

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் 8 மாணவர்கள் சித்திபெற்றுள்ளனர். கடந்த ஆவணி மாதம் நடைபெற்ற புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறு இன்று 06.10.2019 நண்பகல் வெளியாகியது. வெட்டுப்புள்ளி 153 ஆகும்.அதில் கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் 32 மாணவர்கள் தோற்றியிருந்தனர். அவர்களில் 8 பேர் சித்தியடைந்தனர் அவர்களின் விபரம் வருமாறு

173 புள்ளிகளைப்பெற்று செல்வி செ.மனுஜா சாதனை படைத்துள்ளார்.

இரண்டாவதாக செல்வி நி.வித்யா அவர்கள் 172 புள்ளிகளைப்பெற்றுள்ளார்.

செல்வன் த.யதுவர்மன் 168 புள்ளிகள்

சி.சரண்ஜா – ஜெ.தேவந்தி – ஜெ.துளசிகா ஆகியோர் 167 புள்ளிகள்

செல்வி து.நிலக்சி 157 புள்ளிகள்

செல்வன் ப.மபிசனன் 154 புள்ளிகள்

அத்துடன் 32 மாணவர்களில் 100 புள்ளிகளுக்கு மேலாக 27 மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளனர்.

நீர்வேலி வடக்கு றோ.க.த.க பாடசாலையில் 2 மாணவர்கள் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்.

செல்வி அ.மாதங்கி 156 புள்ளிகள்

செல்வி. செ.அபிராமி 156 புள்ளிகள்

அனைவருக்கும் எமது இணையத்தின் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக.

அத்தியார் இந்துக்கல்லூரியில் வெட்டுப்புள்ளிக்கு மேல் ஒருவரும் சித்தியடையவில்லை. ஆயினும் 151 புள்ளியில் ஒருவர் பெற்றுள்ளார்.

 

0 Comments

Leave A Reply