10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் விற்பனை ஆரம்ப நிகழ்வு

வலிகிழக்கு வழைக்குலை உற்பத்தியாளர் விற்பனைக் கூட்டுறவுச் சங்கம் நீர்வேலி .மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் விற்பனை ஆரம்ப நிகழ்வு 27-09-2020  நடைபெற்றது .

0 Comments