10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் விற்பனை ஆரம்ப நிகழ்வு

வலிகிழக்கு வழைக்குலை உற்பத்தியாளர் விற்பனைக் கூட்டுறவுச் சங்கம் நீர்வேலி .மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் விற்பனை ஆரம்ப நிகழ்வு 27-09-2020  நடைபெற்றது .

0 Comments

Leave A Reply