www.newneervely.com நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

மாணவத் தலைவர்களுக்கான சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு

அத்தியார் இந்துக்கல்லூரியில் (30.05.2018) மாணவத் தலைவர்களுக்கான சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

0 Comments