10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

மாதர் சங்கத்தலைவிக்கு பாராட்டு விழா

img_0103நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினர் இன்று 18.09.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை பி.ப 2.30 மணியளவில் மாதர்சங்கமண்டபத்தில் சமூகசேவகி   திருமதி ருக்மணி ஆனந்தவேல் அவர்களுக்கு    பாராட்டு  விழாவினை நடாத்தியுள்ளது. இந்நிகழ்வில் நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் இலண்டன் அமைப்பினர் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக நடாத்தியுள்ளனர்.

img_0001

img_0007

img_0006

img_0005

img_0004

img_0003img_0013

img_0012

img_0011

img_0010

img_0009img_0018

img_0017

img_0016

img_0015

img_0014img_0023

img_0022

img_0021

img_0020

img_0019img_0113

img_0112

img_0111

img_0110

img_0109

img_0108

img_0107

img_0106

img_0105

img_0103

img_0102

img_0101

img_0100

img_0098

img_0097

img_0096

img_0095

img_0094

img_0093

img_0092

img_0091

img_0088

img_0087

img_0086

img_0085

img_0084

img_0082

img_0081

img_0079

img_0077

img_0076

img_0074

img_0073

img_0072

img_0071

img_0070

img_0069

img_0068

img_0066

img_0065

img_0064

img_0063

img_0062

img_0060

img_0059

img_0058

img_0056

img_0053

img_0052

img_0051

img_0050

img_0048

img_0047

img_0046

img_0045

img_0044

img_0043

img_0042

img_0041

img_0040

img_0039

img_0038

img_0037

img_0036

img_0035

img_0034

img_0033

img_0032

img_0031

img_0030

img_0029

img_0027

img_0026

img_0025

img_0024

img_0023

img_0022

img_0021

img_0020

img_0019

0 Comments

Leave A Reply