10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

மேலும் 20 குடும்பங்களுக்கு உதவி

நீர்வேலி தெற்கு J/268 கிராம அலுவலர் பிரிவில் மேலும் 20 குடும்பங்களுக்கு தமிழ் தேசிய முன்னணியின் அனுசரனையில் 20 தெரிவு செய்யப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப்பொருட்கள் 10.04.2020 வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.

0 Comments