10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

ம.க.வாத்தியார் நினைவு அரங்கத்தில் வாழையடி வாழை

bannervv2016நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினரால் வருடந்தோறும் கனடாவில் கொண்டாடப்படுகின்ற வாழையடி வாழை நிகழ்வானாது இம்முறை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 21 ம் திகதி சனிக்கிழமை பி.ப 5 மணியளவில் நடைபெற தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. விழா நடைபெறுகின்ற அரங்கிற்கு ஒவ்வொரு வருடமும் நீர்வேலியில் வாழ்ந்து பொதுத் தொண்டுகள் புரிந்த பெரியோர்களை நினைவு கூர்தல் சங்கத்தின் வழக்கமாகும். நடைபெறவுள்ள வாழையடி வாழை நிகழ்வில் காணப்படவுள்ள அரங்கிற்கு ம.க.வாத்தியார் நினைவு அரங்கம் என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

hhh

bannervv2016jjjhhhbnn

0 Comments