10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

[:ta]வசதிகுறைந்த மாணவர்களுக்கு உதவ ரூபா 20 000 [:]

[:ta]

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் கற்கின்ற வசதிகுறைந்த 30 வரையான மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொப்பிகள் வழங்குமாறு எமது இணையத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளிற்கு இணங்க   வசதிகுறைந்த மாணவர்களுக்கு உதவ 20 000 ரூபா பெறுமதியான யிற்சிக் கொப்பிகளை கனடாவில் வதியும் தவராசா சுயன் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார். அப் பயிற்சிக் கொப்பிகள் பாடசாலை அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.  திரு.தவராசா சுயன் அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களும் நன்றிகளும்.

 

[:]

0 Comments

Leave A Reply