10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

வலி கிழக்கு பிரதேச சபையினர் தடைகளை நீக்கி வெள்ளத்தினை வெளியேற்றினர்.

0 Comments

Leave A Reply