10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

வலி கிழக்கு பிரதேச சபையினர் தடைகளை நீக்கி வெள்ளத்தினை வெளியேற்றினர்.

0 Comments

Leave A Reply