10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

வாய்க்காற்தரவைப் பிள்ளையார் கோவில் திருவிழாவினை முன்னிட்டு இளைஞர்கள் ஆயத்தவேலைகளில்..

0 Comments

Leave A Reply