10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

வீரபத்திரர் ஆலயத்தில் அபிவிருத்தி வேலைகள் நடைபெறுகின்றன

DSC01923நீர்வேலி  தெற்கு  நீர்வேலியில்  அமைந்திருக்கும்  வீரபத்திரர்  ஆலயம் அண்மைக்  காலமாக  புனரமைப்பு   வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வெளிவீதி  அமைக்கப்பட்டு   வாசல்   என்பன  வசதிக்கேற்ப கட்டப்பட்டுள்ளது.  இங்கு மஞ்சம் ஒன்று அண்மையில் செய்யப்பட்டுள்ளது. நீர்வசதியும்  செய்யப்பட்டு  அடிப்படைத்  தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.  இதுபோலவே வீரபத்திரர் ஆலயத்திற்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள பேச்சி அம்மனும் திருத்தியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

DSC01928

DSC01929DSC01927DSC01926DSC01925DSC01931DSC01930DSC01924DSC01923DSC01922DSC01921DSC01919DSC01932DSC01933DSC01934

0 Comments

Leave A Reply