10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

12.04.2020 அன்று ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சனசமூக நிலையத்தில் உதவி வழங்கப்பட்டது

நீர்வேலி தெற்கு மற்றும் நீர்வேலி மத்தியைச் சேர்ந்த  ஊரடங்குச்சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 40 குடும்பங்களுக்கு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சனசமூக நிலையத்தில் வைத்து 12.04.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை உணவுப்பொருட்கள்  வழங்கப்பட்டது. சுவிஸ் நாட்டில் வதியும் திரு.சுந்தரேஸ்வரன் ஜெயந்தன் அவர்கள் 30 ஆயிரம் ரூபாவினையும் திரு.சி.கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் 10 ஆயிரம் ரூபாவினையும் வழங்கியிருந்தனர். நன்றிகளும் பாராட்டுக்களும் உரித்தாகுக. ”காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும்  ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது“ என்ற திருவள்ளுவரின் வார்த்தைக்கு அமைய இந்த பசி பஞ்சம் இயலாத்தன்மை உள்ள நேரத்தில் எமது நீர்வேலி மக்களுக்கு செய்கின்ற உதவி மிகப்பெரியதாகும்.

 

 

0 Comments