10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

17 ஆவது வாழையடி வாழை நிகழ்வு சிறக்கட்டும்….

நீர்வேலிச் சமூகத்தின் வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டு பல்லாண்டு காலமாக செயற்பட்டுவரும் கனடா – நீர்வேலி நலன்பரிச்சங்கத்தினரின் 17 ஆவது வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வும் வாழையடி வாழை மலர்வெளியீடும் சிறப்பாக அமைய பாலர் பகல்விடுதி சமூகத்தின் சார்பில் வாழ்த்துகிறேன். – தலைவர் -திரு.செ.பத்மநாதன்

0 Comments

Leave A Reply