10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Annual Competition Exam 2014 has been postponed to Sunday, Dec 14th 2014

CaptureDear Parents and Students,Please note that Neervely Welfare Association – Canada’s Annual Competition Exam 2014 has been postponed to Sunday, Dec 14th 2014 @ 9 AM due to Akilan Sivabalan’s father-in-law’s Funeral which is set to take place on Dec 7th 2014 9 AM to 12 PM. Thank You,தொடர்புகொள்ளுங்கள். ஜெகன் : 416 999 8411 சசி:416 271-6038 president@neervely.ca , secretary@neervely.ca – (Message from Jegan Canada)

NeervelyAnnualExam2014

0 Comments

Leave A Reply