10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

Annual Competition Exam 2014 has been postponed to Sunday, Dec 14th 2014

CaptureDear Parents and Students,Please note that Neervely Welfare Association – Canada’s Annual Competition Exam 2014 has been postponed to Sunday, Dec 14th 2014 @ 9 AM due to Akilan Sivabalan’s father-in-law’s Funeral which is set to take place on Dec 7th 2014 9 AM to 12 PM. Thank You,தொடர்புகொள்ளுங்கள். ஜெகன் : 416 999 8411 சசி:416 271-6038 president@neervely.ca , secretary@neervely.ca – (Message from Jegan Canada)

NeervelyAnnualExam2014

0 Comments