10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Best Wishes to Valaiyadi valai 2014………message from london

10423902_434160263409068_7532654645842322623_n Dear President & all Committee Members of  Neervely Welfare Association Canada, It is with great pleasure that we learn about your forthcoming New Year event on the 10 January 2015.We are very happy to provide a felicitation through your souvenir that you are going to publish on this great occasion.It is always heartening to know how our kith and kin from Neervely are getting on in other parts of the world, specially in Canada because of the number of people there as well as the connections they have with people in the UK as well as in Neervely. Further our Associations have a lot in common in promoting education and personal development in Neervely through our schools.Events like these would bring people together where they are able to reflect and reminisce the very important connection we all have with Neervely!!! We wish you all a Happy & Prosperous New Year 2015!!!!

 Yours sincerely

M Thiruvasagam (The President),S Subeskumar ( The Treasurer  ),S Selvanathan ( The Secretary)

0 Comments

Leave A Reply