10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

Competition Exam 2014 Completed Successfully

Capture2014 Competition Exam completed successfully . A big thank you to all the students and parents who participated in today’s exam. Students from JK to Grade 8 partook in Tamil, Math and Spelling competitions. Results for above competitions will be announced on Jan 10th 2015 at our Annual Cultural and Dinner. An Award function will also be held at VAALAIYADI VAALAI 2014 for those that finish 1st, 2nd and 3rd.  (Neervely Welfare Association Canada)

0 Comments

Leave A Reply