10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Congratulations to newneervely.com….

nnnnCongratulations to newneervely.com for completing four years of success. Newneervely.com have achieved tremendous growth and have built eminent goodwill in the community.
Newneervely.com have always tried to provide the best services to its viewers. Its services are always marvelous and appreciable. Neervely Welfare Association-Canada is proud to have your connection and look forward to continue in the future.
On-behalf of Neervely Welfare Association-Canada, Congratulations for your wonderful journey of 4 years of success and hope you reach to new heights in the future. I wish you all the success for many more years to come.
Your Truly,
P. Jegan
President 416-999-8411 Neervely.ca

bbbb

0 Comments

Leave A Reply