10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

[:ta]Dear Neervely Welfare Association – Canada members,[:]

[:ta]

Dear Neervely Welfare Association – Canada members,

Annual General Meeting 2017.


Neervely Welfare Association – Canada’s Annual General Meeting will be taking place June 25th 2017 Sunday 2.00 pm at JC’S Banquet hall We are invite all our members to join us.


AGM
Date: June 25th 2017
Time: 2:00 – 4:00 PM
JC’S Banquet hall 
1686 Ellesmere Rd
Toronto, On M1H 2V5
Canada.

Also we are working for the Beach get together and Canada’s 150th birthday celebration on the beach July 08 – 2017 Saturday. Please reserve your seats. we are encouraging  to bring your family and friends.
Kids and adults if you like to participate a song, speech or dance for Canada’s 150th birthday at the beach please give us a call before end of June. (Participating time have to be 3 to 5 minutes)
More information please visit www.neervely.ca
Regards
Jegan p
Board of directors
416 999 8411.
416 271 6038.

[:]

0 Comments

Leave A Reply