10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

[:ta]கரந்தன் இராமுப்பிள்ளையில் நடைபெற்ற நட்புறவுப்பாலம்[:en]Tamil and Sinhala Peace full program at karanthan Ramuppillai M.V[:]

0 Comments

Leave A Reply