10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Message from Neervely Welfare Association UK

10423902_434160263409068_7532654645842322623_nWe are pleased to convey our best wishes to newneervely.com on their 2nd anniversary on1Dec 2014.Our association recognises the achievements of Mr Sasikumar in managing newneervely.comin the last two years. At our recent event in London we were pleased to present him with an award in recognition of his services.Our event in London was broadcast live by newneervely.com to audience all over the world.The activities of this website will no doubt bring our community closer irrespective of where we are in the world.Mr Sasikumar is putting his IT knowledge to public good and also without any financial reward.May his services continue for years to come.

Best wishes and congratulations from all the members of NWA in the UK.(Mr.M.Thiruvasakam)

0 Comments

Leave A Reply