10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

O/L பரீட்சையில் நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி 77 வீதமான சித்தி

4-680x360க.பொ.த சாதாரண தரப்பரீட்சையில் (O/L ) நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி  மாணவர்கள் 77 வீதமான சித்தி பெற்றுள்ளனர்.அதாவது 72 மாணவர்கள் தோற்றி 56 மாணவர்கள் உயர்தரம் கற்கும் நிலையைப் பெற்றுள்ளனர்.

0 Comments

Leave A Reply