10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

Smart Class Room கரந்தன் இராமுப்பிள்ளையில் திறப்பு

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் திறன்வகுப்பறை என அழைக்கப்படும் smart class room 29.11.2019 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

0 Comments