10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

Smart Class Room கரந்தன் இராமுப்பிள்ளையில் திறப்பு

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் திறன்வகுப்பறை என அழைக்கப்படும் smart class room 29.11.2019 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

0 Comments

Leave A Reply