10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

We respect and value their contribution to the society…

It’s good to see a celebration of teachers this week in schools across srilanka. Teachers role in helping the communities develop is so important than ever before. Although in the past teachers had a higher place in our society, due to social changes and challenges over the years there is a feeling that the higher place they held had diminished somewhat. However their role still remain as important as ever. Hence the celebration is so important and helpful to the community as a whole. Let’s all wish all our teachers the very best and let them know how much we respect and value their contribution to the society  (-By Mr.M.Thiruvasakam)

0 Comments

Leave A Reply