10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

We would like to congratulate………….Neervely welfare association London

We would like to congratulate newneervely.com team involved in running the newneervely.com on its completion of third year in providing excellent services. It is great to see the site is a priority for people in and out of Sri Lanka to learn about the activities and news about Neervely. On behalf of Neervely Welfare Association UK and Attiar a Hindu college old students and welfare association UK we are pleased to join in the celebration of completing three years and wish for many more years of service to our community. –M Thiruvasagam, S Subeskumar and S Selvanathan For and on behalf of Neervely Welfare Association uk Attiar hindu college old students and well wishers association UK

0 Comments

Leave A Reply